Finansowanie partii w Polsce odbywa się z trzech głównych źródeł. Pierwszym są środki uzyskiwane z wpłat od osób fizycznych (w tym wpłaty z tytułu składek członkowskich), drugim obrót przez partie posiadanym majątkiem i wreszcie trzecim dotacje ze skarbu państwa, czyli z podatków obywateli. Przyczyną niesprawiedliwości jest punkt trzeci i to on jest głównym przedmiotem tego tekstu.